WHAT'S ON
Emperor Norton's Whiskey Symposium

Thursday 27th January
Emperor Norton's Whiskey Symposium
9:00 PM
Free entry
Matthew Highton and Ali Brice: Future Hits
Friday 28th January
Matthew Highton and Ali Brice: Future Hits
8:00 PM
£5.00
DJ Plimsoles

Saturday 29th January
DJ Plimsoles
10:00 PM
Free entry
INDEPENDENT VENUE WEEK
Monday 31st January
INDEPENDENT VENUE WEEK
7:00 PM
£TBC
INDEPENDENT VENUE WEEK
Tuesday 1st February
INDEPENDENT VENUE WEEK
7:00 PM
£TBC
INDEPENDENT VENUE WEEK
Wednesday 2nd February
INDEPENDENT VENUE WEEK
7:00 PM
£TBC
The Local Presents

Thursday 3rd February
The Local Presents + INDEPENDENT VENUE WEEK
7:00 PM
£8 adv.
Folkandroots Present

Saturday 5th February
Folkandroots Present + INDEPENDENT VENUE WEEK
7:30 PM
£8 adv.
DJ Plimsoles

Saturday 5th February
DJ Plimsoles
10:00 PM
Free entry
Folkandroots Present

Sunday 6th February
Folkandroots Present + INDEPENDENT VENUE WEEK
7:00 PM
£8 adv.
Live at Aces

Wednesday 9th February
Live at Aces
7:30 PM
£5.00
The Troy Club

Friday 11th February
The Troy Club
8:00 PM
£10.00
DJ Plimsoles

Saturday 12th February
DJ Plimsoles
10:00 PM
Free entry
Valentine's Night Comedy Drop-in Show

Monday 14th February
Valentine's Night Comedy Drop-in Show
7:30 PM
£3.00
Live at Aces

Wednesday 16th February
Live at Aces
7:30 PM
£5.00
Deadbeat - Friday Night Comedy

Friday 18th February
Deadbeat - Friday Night Comedy
8:00 PM
£5.00
Paul's Groove Shack

Friday 18th February
Paul's Groove Shack
10:00 PM
Free entry
DJ Plimsoles

Saturday 19th February
DJ Plimsoles
10:00 PM
Free entry
Paul's Groove Shack

Friday 25th February
Paul's Groove Shack
10:00 PM
Free entry
DJ Plimsoles

Saturday 26th February
DJ Plimsoles
10:00 PM
Free entry
Live at Aces
Wednesday 2nd March
Live at Aces
7:30 PM
£5.00
Emperor Norton's Whiskey Symposium

Thursday 3rd March
Emperor Norton's Whiskey Symposium
9:00 PM
Free entry
Paul's Groove Shack

Friday 4th March
Paul's Groove Shack
10:00 PM
Free entry
Yeah Go On Then Promotions
Friday 4th March
Yeah Go On Then Promotions
7:00 PM
£7 adv / £10 otd
Live at Aces
Wednesday 9th March
Live at Aces
7:30 PM
£5.00
The Local Presents
Thursday 10th March
The Local Presents
7:30 PM
£TBC
COMEDY DROP-IN

Monday 14th March
COMEDY DROP-IN
7:30 PM
£7.50
Live at Aces
Wednesday 16th March
Live at Aces
7:30 PM
£5.00
Jordan Brookes

Monday 28th March
Jordan Brookes
8:00 PM
£5.00
The Local Presents
Thursday 14th April
The Local Presents
7:30 PM
£TBC
Punk n Roll RendezVous
Friday 29th April
Punk n Roll RendezVous
7:30 PM
£TBC
The Local Presents
Thursday 12th May
The Local Presents
7:30 PM
£TBC
The Local Presents
Thursday 9th June
The Local Presents
7:30 PM
£TBC
The Local Presents
Thursday 14th July
The Local Presents
7:03 PM
£TBC